Звіт про розгляд запитів на інформацію,які надійшли до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України протягом 1 – го півріччя 2017 року

Розгляд запитів на публічну інформацію в Одеському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – ОНДІСЕ МЮУ) здійснюється відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

Наказом директора інституту від 03.04.2017 № 34 – о.д. затверджені Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та Положення про порядок організації доступу до публічної інформації,  яка знаходиться у володінні ОНДІСЕ, визначено відповідальну особу за організацію  доступу до публічної інформації – завідуючого експлуатаційно-технічним відділом Сербіна Є.Л.

Протягом 1-го півріччя 2017 року до ОНДІСЕ МЮУ надійшло 10  запитів на інформацію (далі – запит), у тому числі: до Миколаївського відділення – 0 , Кропивницького відділення – 0 , Херсонського відділення – 0.

Від загальної кількості запитів, що надійшли до ОНДІСЕ МЮУ у першому півріччі  поточного року, поштою надійшло 3 запита, електронною поштою – 4 запита, 3 запита подано особисто запитувачами безпосередньо до інституту. Усі запити подані від фізичних осіб, у т.ч. 1 надійшов на розгляд з Міністерства юстиції України.

Питання, що порушувались запитувачами у запитах стосувались надання інформації стосовно напрямків роботи ОНДІСЕ МЮУ, зокрема, з питань проведення судової експертизи та діяльності інституту в цілому.

За результатами розгляду запитів, що надійшли у 1-му півріччі 2017  року:

– на 2  запита надано публічну інформацію;

– на 7 запитів надані відповіді стосовно порядку проведення експертиз;

– 1 запит розглянуто в порядку та терміни визначені Законом України “Про звернення громадян”.

Порушень термінів надання інформації на запити, подані  в порядку Закону України “Про доступ до публічної інформації” не встановлено.

запит на інформ

Усі запити на отримання публічної інформації розглянуті в порядку та терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Експлуатаційно-технічний

                                    відділ      

 

 

 

Share this post