Запрошуємо на міжнародну науково-практичну конференцію “ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ”, що відбудеться 4-6 жовтня у м. Одесі

 

ОНДІСЕ запрошує експертів прийняти участь у заході, що відбудеться 4-6 жовтня у м. Одесі.

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ Со» (м. Київ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Есрай Україна», дистриб’ютор корпорації Esri (США),

Науково-виробниче підприємство «Високі технології» (м. Одеса),

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОХОДИТЬ ЗА ПІДТРИМКИ:

Національний університет «Одеська юридична академія»,

Одеський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса),

Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ),

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради,

Одеської державної академії будівництва та архітектури,

Одеського державного аграрного університету,

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України,

Українського товариства геодезії і картографії,

ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст

«Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя,

ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва»,

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»,

Державного науково-виробничого підприємства «Картографія»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

IV міжнародна науково-практична конференція

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ

ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ:

ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ»

4-6 жовтня 2017 р., м. Одеса

Конференція відбудеться в Національному університеті «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23).

Метою конференції є наукове обговорення перспектив використання геоінформаційних технологій в управлінні територіальним розвитком, експертній діяльності, судовій експертизі, а також розроблення практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні регіональних і місцевих органів влади, підприємств різних галузей економіки.

До участі в конференції запрошуються науковці, керівники, провідні фахівці органів публічної влади, комерційних структур, судові експерти, викладачі, докторанти й аспіранти, студенти вищих навчальних закладів, що займаються питаннями застосування геоінформаційних технологій в управлінській діяльності та експертних дослідженнях, а також інші зацікавлені особи.

Конференція проходитиме у формі пленарного засідання, майстер-класів та роботи секцій за напрямами:

 • містобудування та архітектури
 • землеустрою, кадастру та оцінки земель
 • топографо-геодезичної та картографічної діяльності
 • історичної картографії
 • правопорядку та законності
 • судової експертизи

– транспорту, звя’зку, інженерної інфраструктури

 • курортно-туристичної сфери
 • сільськогосподарського виробництва

– військової справи

– маркетингових досліджень та web-індустрії

 

НАУКОВІЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Почесні члени наукового комітету

1.Сергій Ківалов – президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор

2.Ігор Тревого – президент Українського товариства геодезії і картографії, д.т.н., професор;

 1. Вільгельм Гегер – голова вченої ради університету “Вища школа Нойбрандербург” м. Нойбрандербург (Німеччина), доктор наук, професор;
 2. Олександр Дорожинський – президент Українського товариства фотограмметрії та дистанційного зондування, зав. кафедри фотограмметрії та геоінформатики Львівської політехніки, д.т.н., професор;
 3. Анатолій Лященко – професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського Національного університету будівництва і архітектури, д.т.н., професор;
 4. Андрій Мартин – завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.е.н., доцент;
 5. Анджей Пахута – віце-президент Товариства геодезистів Польщі, професор Варшавської політехніки, доктор наук;

Члени наукового комітету

 1. Артем Ріпенко – директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, к.ю.н;
 2. Юрій Палеха – заступник директора Державного підприємства Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.Н. Білоконя, д.геогр.н.;
 3. Олександр Чижевський – директор державного підприємства «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», к.арх.
 4. Володимир Стадніков – директор Науково-виробничого підприємства «Високі технології», к.т.н., доцент.
 5. Тетяна Безверхнюк – завідувач кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор.
 6. Олександр Стрижак – науковий керівник відділу онтологічних систем та прикладної алгебраїчної комбінаторики Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, д.т.н.;
 7. Анатолій Колосюк – заступник директора з експертної роботи ОНДІСЕ МЮ України, к.е.н., доцент;

 

Календар конференції

Заїзд учасників конференції: 3 – 4 жовтня 2017 року.

Від’їзд учасників конференції: 5-6 жовтня 2017 року.

 

1-Й ДЕНЬ (4.10.2017)

Пленарне засідання. 10.00 – 17.00.

«Геоінформаційні технології в територіальному управлінні».

Національний університет «Одеська юридична академія» (Одеса, Фонтанська дорога,23)

Секція 3. Сектор інновацій. Презентація функціональних можливостей геоінформаційних технологій (ArcGIS Pro, Програмний комплекс ENVI, «Кадастр-М», ArcGIS for Developpers). Відповіді на питання користувачів. 10.00 – 17.00.

 

2-Й ДЕНЬ (5.10.2017)

Секційне засідання. 10.00 – 17.00

Секція 1. Тематика для обговорення за напрямами:

 • правопорядку та законності
 • судової експертизи
 • курортно-туристичної сфери

– військової справи

– маркетингових досліджень та web-індустрії

Національний університет «Одеська юридична академія» (м.Одеса, Фонтанська дорога,23)

Секція 2. Тематика для обговорення за напрямами:

 • містобудування та архітектури,
 • землеустрою, кадастру та оцінки земель,
 • топографо-геодезичної та картографічної діяльності,
 • історичної картографії,

– транспорту, звя’зку, інженерної інфраструктури,

 • сільськогосподарського виробництва,

 

Секція 3. Сектор інновацій. Презентація функціональних можливостей геоінформаційних технологій (Operations Dashboard, Collector, Insights for ArcGIS, Story Maps, Model Builder, ArcGIS Server, Portal for ArcGIS). Відповіді на питання користувачів. 10.00 – 17.00.

Національний університет «Одеська юридична академія» (м.Одеса, Фонтанська дорога,23)

 

3-Й ДЕНЬ (6.10.2017)

Секція 4. «Використання геоінформаційних технологій у навчальному процесі»

6.10.2017, 10.00-15.00, Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса, Фонтанська дорога,23).

6.10.2017, 10.00-15.00, Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА), м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, головний корпус, ауд. 360.

Формат проведення – секційне засідання, відкрита дискусія,  презентації геоінформаційного забезпечення компанії Esri.

Секція 3. Сектор інновацій. Відповіді на питання користувачів. 10.00 – 15.00.

План заходів:

3.10.2017 р., вівторок

09.00 – 18.00 – Розміщення учасників у готелях.

14.00 – 17.00 – Консультаційна нарада «Геоінформаційне забезпечення компанії Esri».

 

4.10.2017 р., середа

09.30 – 10.00 – Реєстрація учасників науково-практичної конференції.

10.00 – 13.00 – Пленарне засідання. Доповіді учасників конференції.

13.00 – 14.00 – Перерва на обід.

14.00 – 15.30 – Пленарне засідання. Доповіді учасників конференції.

15.30 – 15.45 – Кава-брейк.

15.45 – 17.00 – Пленарне засідання. Доповіді учасників конференції.

17.00 – 17.30 – Підведення підсумків 1-го дня конференції.

18.00 – 22.00 – Пізнавальна-розважальна програма.

10.00 – 17.00 – Секція 3. Сектор інновацій. Презентація функціональних можливостей геоінформаційних технологій. Відповіді на питання користувачів.

 

5.10.2017 р., четвер

09.00 – 09.30 – Кава-брейк.

09.30 – 13.00 – Секція 1, 2. Доповіді учасників конференції

13.00 – 13.30 – Підведення підсумків конференції 2-го дня конференції

14.00 – 20.00 – Екскурсія містом.

10.00 – 17.00 – Секція 3. Сектор інновацій. Презентація функціональних можливостей геоінформаційних технологій. Відповіді на питання користувачів.

 

6.10.2017 р., п’ятниця

10.00-15.00 – Секція 4. Доповіді учасників конференції

15.00 – 15.30 – Підведення підсумків конференції.

10.00 – 15.00 – Секція 3. Сектор інновацій. Відповіді на питання користувачів.

 

Остаточний порядок роботи конференції може бути уточнений з огляду на пропозиції та рекомендації учасників. Форму подання пропозицій можна знайти в кінці інформаційного листа.

Форми участі:

Індивідуальний учасник – у встановлений термін подає тези доповіді для публікації; доповідає на засіданнях.

Заочний учасник – у встановлений термін подає матеріал для публікації. Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

Публікація матеріалів конференції

За матеріалами конференції передбачається видання збірника тез доповідей.

Публікація тез доповідей безкоштовна. Придбання збірника матеріалів платне. Передбачається розсилка збірників матеріалів поштою. За бажанням авторів повна доповідь           у вигляді статті може бути опублікована в наукових фахових виданнях.

Заявка, тези та пропозиції надаються окремими файлами, назви яких повинні відповідати прізвищу учасника, наприклад, Войтенко_заявка (тези, пропозиції). При надсиланні листа з матеріалами електронною поштою у графі «Тема» необхідно зазначити – На конференцію.

Обов’язково у заявці вказати потребу у збірнику матеріалів конференції.

Зміст тез обов’язково повинен відповідати тематиці конференції, встановленим вимогам наукового рівня, оформленню і термінам подання. Кількість тез від одного автора (у співавторстві) – не більше одних. В іншому випадку тези не розглядаються і авторам не повертаються.

Рекомендована кореспонденція звичайною поштою до розгляду не приймається. Автори несуть персональну відповідальність за зміст та достовірність наданих матеріалів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають тематиці заходу або встановленим вимогам щодо змісту та оформлення.

Подання матеріалів конференції. Доповідь представляється у вигляді презентації Power Point. Файл доповіді в Power Point має бути переданий членам оргкомітету до початку засідання.

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), оплачують учасники або сторона, яка їх відряджає.

Прийом заявок, тез доповідей і пропозицій на конференцію: до 30 вересня 2017 року.

Тези доповідей, які будуть надіслані після 30 вересня 2017 року, розглядатися не будуть. Перевага під час розгляду надісланих матеріалів надаватиметься тим, які надсилаються одночасно із заявкою та рекомендаціями.

 

Share this post