Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

  1. Конституція України.
  2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониКримінальний процесуальний кодекс України.
  3. Цивільний процесуальний кодекс України.
  4. Господарський процесуальний кодекс України.
  5. Кодекс адміністративного судочинства України.
  6. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
  7. Закон України «Про судову експертизу».
  8. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
  9. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 26.07.2001 № 869; від 27.04.2006 № 590; від 26.06.2007 № 870; від 11.02.2010 № 115; від 19.09.2012 № 868).
  10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 804 «Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 19.09.2012 № 865, від 19.09.2012 № 868).
  11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз».
  12. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» (у редакції постанови КМУ від 23.05.2007 № 770; із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 19.09.2012 № 868).
  13. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 07.11.2013 № 814).
  14. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 590 “Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави”.
  15. Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мін’юсту України від 15.07.2009 № 1274/5; від 08.01.2014 № 1/5).
  16. Наказ Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5 «Про затвердження Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту України від 25.05.2015 № 774/5).
  17. Наказ Міністерства юстиції України від 04.02.2010 № 223/5 «Про затвердження Порядку виконання науково-дослідних робіт у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мін’юсту України від 25.06.2011 № 1764/5; від 02.07.2012 № 975/5 від 04.04.2013 № 627/5).
  18. Наказ Міністерства юстиції України від 30.07.2010 № 1722/5 «Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мін’юсту України від 24.02.2011 № 605/5; від 08.07.2011 № 1826/5; від 22.06.2012 № 933/5; від 11.04.2013 № 690/5; від 13.06.2013 № 1152/5; від 11.11.2014 № 1888/5).
  19. Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2015 № 1087/5 «Про затвердження Порядку організації науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України».
  20. Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту України від 18.03.2016 № 767/5).
  21. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2013 № 589/5 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта» (у редакції наказу Мін’юсту України від 18.05.2015 № 714/5).
  22. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту України від 25.06.2015 № 1059/5).
  23. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (у редакції наказу Мін’юсту України від 27.07.2015 № 1350/5).
  24. Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах» (у редакції наказу Мін’юсту України від 07.09.2015 № 1659/5).
  25. Наказ Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень».
  26. Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 3660/5 «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України».
  27. Наказ Міністерства юстиції України від 19.04.2012 № 611/5 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України» (із змінами, внесеними наказом Мін’юсту України від 16.05.2016 № 1393/5).
  28. Наказ Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092 «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мін’юсту України, ФДМ України від 08.12.2004 року № 137/5/2732; від 24.07.2009 № 1335/5/1159).
  29. Наказ Міністерства юстиції України від 31.01.2017 № 229/5 «Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2017 році».
  30. Наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2009 № 2548/5 «Про затвердження Інструкції з діловодства в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України».
  31. Наказ Міністерства юстиції України від 23.10.2006 № 1322/7 «Щодо посилення контролю за діяльністю науково-дослідних установ судових експертиз».
  32. Наказ Міністерства юстиції України від 15.04.2003 № 35/5 «Про затвердження типової форми акту здачі-приймання висновку судового експерта, спеціаліста у науково-дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції України».
  33. Постанова Пленуму ВСУ від 30.05.1997 № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”.
  34. Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи”.
  35. Постанова Пленуму ВССУ від 17.10.2014 № 10 “Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах”.
  36. Закон України Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів