З метою поглиблення співпраці між Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України та Одеським державним університетом внутрішніх справ, директором ОНДІСЕ Ріпенко А.І. та ректором Університету Катеринчуком І.П. підписано угоду про співпрацю між установами.

Предметом договору є співпраця в сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної та іншої діяльності з урахуванням особливостей та обмежень, встановлених законодавством України в сфері судової експертизи.

Напрямками взаємної співпраці є надання можливості підвищення кваліфікації та стажування працівників у відповідних підрозділах Сторін, спільна організація наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, надання взаємної можливості проведення лекцій, навчань за участю спеціалістів Сторін.

Share this post