Вісник ОНДІСЕ

Науково-практичне видання

ISSN 2522-9656

Завантажити: Вісник ОНДІСЕ Випуск 4’2018

Зміст

Веретун Г.С., Барков С.Є.
МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ДЕРМАТОГЛІФІКИ НАРЯДУ З ДАКТИЛОСКОПІЧНИМИ НАДБАННЯМИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Кофанов А.В.
МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, КУЛЬ ТА ГІЛЬЗ В УМОВАХ «ПОЛЬОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ» І В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ

Литовський О.Г.
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ РУК В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ

Марковський О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПАСПОРТНИХ ДОКУМЕНТАХ

Махлай С.М., Леонтьєв Д.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗУПИННОГО ШЛЯХУ АВТОМОБІЛЯ, ЩО ОБЛАДНАНИЙ АНТИБЛОКУВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Темник І.М.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ – БІОМЕТРИЧНИХ ПАСПОРТІВ ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Тимченко О.В., Чихун В. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗРАЗКІВ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО ТА БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Шевченко С.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДАКТИЛОСКОПІЮВАННЯ

Юрченко Є.М., Канюка О.Ю.
ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ОЛИВКОВОЇ ОЛІЇ

Герасименко О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Ковкіна Є.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ (СЕМАНТИКОТЕКСТУАЛЬНОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ВИРАЖЕНИХ У ФОРМІ ЗАКЛИКІВ

Кушакова Н.О., Холодова О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ЯК ОДНОГО З ВИДІВ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ, ЦИВІЛЬНОМУ, АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Свиридова Л.В., Дідушок Н.Я.
«ОБРАЗА» ЯК ФОРМА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ В ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ямщинський М.М. Козирев М.Г., Контимирова В.В., Мазурова В.В.
ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ СТОСОВНО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА