Електронне видання «Вісник ОНДІСЕ» виходитиме 2 рази на рік і поширюватиметься через мережу Інтернет. Редакційна колегія видання забезпечує рецензування надісланих публікацій.

До складу редколегії увійшли провідні українські науковці, фахівці та практики.

Видання активно співпрацюватиме із провідними ВНЗ України та інших країн, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачатиме розміщення наукових статей, ведення фахових дискусій на сторінках видання.

Опубліковані у «Віснику ОНДІСЕ» статті також можуть рекомендуватися для використання у навчальному процесі як основні та додаткові джерела при вивченні таких дисциплін, як криміналістика, кримінологія, судова експертиза, судова експертологія та ін.

Запрошуємо до співробітництва!

З повагою,

головн ий редактор, директор ОНДІСЕ,старший науковий співробітник відділу проблем аграрного,

земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького

Національної академії наук Україн, кандидат юридичних наук,

Артем Ріпенко