Вісник ОНДІСЕ

Випуск 3’2018

Титульна сторінка

Зміст

Науково-практичні дослідження Батіг А. В.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО КЛАДУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ, НАДАНИМИ ЕКСПЕРТУ НА ДОСЛІДЖЕННЯ

Веретун Г. С.,
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ПОНЯТЬ «КОМПЛЕКСНА ЕКСПЕРТИЗА» ТА «КОМПЛЕКС ЕКСПЕРТИЗ»

Грицишин П. М., Батiг А. В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Джус О. В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЗАМОВНИКАМИ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Домбровський Л. В., 1гнатьева С. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ В СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Катарага О., Петкович П.
К ВОПРОСУ АККРЕДИТАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Ковальчук О. Б.
ВИХІДНІ ДАНІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОЛІЇ ПРИ ВИКОНАННЯ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Кузишин А. Я., Батiг А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ СХОДІ РУХОМОГО СКЛАДУ З РЕЙОК У ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Кузишин А. Я., Ковальчук О. Б.
СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАДКІВ НАЇЗДУ РУХОМОГО СКЛАДУ НА ПЕРЕШКОДУ (ЛЮДИНУ)

Матарикша О. В.
СУДОВА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ

Мещеряков В. М.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТ I ВІДТВОРЕННЯ ВТРАЧЕНИХ ПАМ’ЯТОК ОДНА З УМОВ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Федоренко В. Л.,
КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ НАУКОВОГО ТВОРУ ЯК ОБ’ЄКТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Шевцов С. О.
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ РУХУ У РІЗНИХ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ СИТУАЦІЯХ

Тези доповiдей Бiлоус I. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ЯК СПОСОБУ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ

Буколова В. В., Мисяк О. Г.
ДЕЯКІ НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЩОДО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СУМИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ СІЛЬСЬКІЇ РАДІ ВНАСЛІДОК НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ НАРАХУВАННІ ПРЕМІЙ СІЛЬСЬКОМУ ГОЛОВІ

Гоштинар С. Л.
ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Кисиль Н. В.
ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОКАЗЫВАНИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Клюев О. М.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Сiмакова-Єфремян Е. Б.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НОРМ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Хоша В. В.
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКРЕДИТАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

НАШІ АВТОРИ