Вісник ОНДІСЕ

Випуск 2’2017

Титульна сторінка

Зміст

Бєлік Л. С. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ЯК ОДНОГО З ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ,ПОВ’ЯЗАНИХ З ОДЕРЖАННЯМ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

Ващук О.П. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гоштинар С.Л. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Петрова І. А., Бандуріна Я. О. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АРОЦКЕРІВСЬКІ ЧИТАННЯ», ПРИСВЯЧЕНА 90-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-КРИМІНАЛІСТА ЛЕВА ЮХИМОВИЧА АРОЦКЕРА

Сапун Н. П.ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ

Сидоренко Л. О.ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ ОБЛІКІВ ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ КОЛЬОРОВИХ ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЧНИХ АПАРАТІВ – ВАЖЛИВА УМОВА УСПІШНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ КОЛЬОРОВИХ ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Тимченко О. В.ОПТИМІЗАЦІЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКАЗОВОЇ БАЗИ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Ткаченко І. С. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КОМПЛЕКСНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЧЕРКУ

Федоренко В. Л., Голікова О. В. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА:

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Хропот С. Г.АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Чванкін С. А. ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ СУД: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

НАШІ АВТОРИ