Вісник ОНДІСЕ

Випуск 1’2017

Титульна сторінка

Зміст

Вступне слово

Вовк П. Є., Максимов В. Г., Ніцевич О. Д. Перевірка міцності поршня дизельного двигуна вантажного автомобіля з використанням методу кінцевих елементів

Герішенко В. В., Кожевніков В. В. До питання формування, ведення та використання інформаційно-довідкової колекції рукавичок

Гоштинар С. Л. Правове регулювання екологічної оцінки впливу на довкілля як інституту управління природокористуванням

Журавльова М. О. Принцип збереження системи як визначальний у справах зі встановлення місця проживання дитини

Колосюк А. А., Шевчук Л. В. ARCGIS ESRI – інструмент аналізу та визначення ринкової вартості нерухомості у містах при проведені судових експертиз

Комісарчук Р. В. Окремі аспекти реалізації криміналістичної технології в експертній діяльності

Світлоока В. Ф. Значення судово-економічної експертизи у профілактичній роботі з попередження злочинів у сфері економіки

Сімакова-Єфремян Е. Б. Проблеми судово-експертної діяльності

Соколов Ю. Н. Системныйподход и синергетика в судебнойєкспертизе

Ткаченко Н. М. До питання кадрового забезпечення науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

Автори