Відбувся круглий стіл за темою «Земельні, будівельні та економічні судово-експертні дослідження: проблеми призначення та проведення»

Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України спільно з ГО «Асоціація суддів господарських судів України» було проведено круглий стіл за темою: «Земельні, будівельні та економічні судово-експертні дослідження: проблеми призначення та проведення»

20181116 Круглий стіл

Експерти Одеського НДІСЕ МЮ України виступили під час проведення круглого столу за такими темами:

  • Проблемні питання, які виникають при проведенні судово-економічних експертиз, доповідач – Новикова І.Б., cтарший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень Одеського НДІСЕ МЮ України;
  • Питання проведення судово-економічних експертиз у галузі фінансово-банківської діяльності, доповідач – Тимофєєнко С.А., експерт у галузі економічної експертизи;
  • Судова експертиза з питань землеустрою, доповідач – Степанкевич С.С., завідувач сектору земельно-технічних та земельно-оціночних досліджень лабораторії будівельних та земельних досліджень Одеського НДІСЕ МЮ України;
  • Судова експертиза з питань оцінки нерухомого майна, доповідач – Томішинець Л.В., завідувач сектору будівельно-технічних та будівельно-оціночних досліджень лабораторії будівельних та земельних досліджень Одеського НДІСЕ МЮ України.

У рамках круглого столу учасники обговорили питання щодо особливостей призначення та проведення земельних, будівельних та економічних судово-експертних досліджень у світлі змін до Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів.

За результатами заходу учасникам вдалося окреслити коло актуальних, проблемних питань призначення та проведення судово-експертних досліджень, а також висловити сподівання на активну співпрацю в напрямку поглиблення правових знань щодо особливостей проведення судових експертиз в судовому провадженні.

Загалом, робота круглого столу стала продуктивною та пізнавальною, а обговорення проблемних питань позитивно сприятиме наступним спільним заходам та розробки стратегії щодо аналізу реформ у сфері правосуддя.

Учасники круглого столу обговорили:

  • Новели Угоди про асоціацію України та ЄС щодо утвердження та захисту права інтелектуальної власності.
  • Проблемні питання пеалізації положень Угоди про асоціацію України та ЄС в контексті удосконалення методик судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Директор ОНДІСЕ А.І. Ріпенко наголосив на наявності великої кількості інтеграційних експертних завдань, що знаходяться на межі експертних спеціальностей: судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та інженерно-технічних досліджень, а також авторознавчих та інших криміналістичних досліджень.
Окремо було наголошено на проблематиці охоплення судово-експертними дослідженнями сфери спілкування у мережі Інтернет, спілкування за допомогою сучасних месенджерів тощо та необхідності ініціювання розробки та впровадження відповідних методик.

Учасники круглого столу обговорили питання запровадження “штучного інтелекту” у різні сфери суспільного життя, зокрема юридичну діяльність.

Підводячи підсумки, було прийняте спільне рішення поглибити спіпрацю між судово-експертними установами, науковими закладами та практиками щодо удосконалення методичної бази проведення судових експертиз з метою наближення до вимог ЄС.

Учасники під час засідання обмінялися практичним досвідом щодо фіксації, вилучення та пакування експертного матеріалу. Особливу увагу під час обговорювання приділено актуальним питанням, які виникають під час призначення та проведення експертних досліджень.

Share this post