Відбувся круглий стіл «Проблеми імплементації положень Угоди про асоціацію України та ЄС у судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності»

5 вересня 2017 року в Національному університеті “Одеська юридична академія” пройшов круглий стіл “Проблеми імплементації положень Угоди про асоціацію України та ЄС у судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності”

Від співорганізаторів заходу виступили директор Науково-дослідного центру судової експертизи Мін’юсту проф. В. Л. Федоренко та директор Одеського науково-дослідного інституту інституту судових експерти Мін’юсту,                 к.ю.н. А.І. Ріпенко.

У круглому столі взяли участь представники професорсько-викладацького складу НУ “ОЮА”, адвокати, що практикують у сфері інтелектуальної власності, патентні повірені, судові експерти державних спеціалізованих експертних установ та приватні судові експерти.

Від правоохоронних органів у засіданні круглого столу взяв участь начальник управління боротьби з кіберзлочинністю Ю.О. Виходець.

Учасники круглого столу обговорили:

  • Новели Угоди про асоціацію України та ЄС щодо утвердження та захисту права інтелектуальної власності.
  • Проблемні питання пеалізації положень Угоди про асоціацію України та ЄС в контексті удосконалення методик судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Директор ОНДІСЕ А.І. Ріпенко наголосив на наявності великої кількості інтеграційних експертних завдань, що знаходяться на межі експертних спеціальностей: судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та інженерно-технічних досліджень, а також авторознавчих та інших криміналістичних досліджень.

Окремо було наголошено на проблематиці охоплення судово-експертними дослідженнями сфери спілкування у мережі Інтернет, спілкування за допомогою сучасних месенджерів тощо та необхідності ініціювання розробки та впровадження відповідних методик.

Учасники круглого столу обговорили питання запровадження “штучного інтелекту” у різні сфери суспільного життя, зокрема юридичну діяльність.

Підводячи підсумки, було прийняте спільне рішення поглибити спіпрацю між судово-експертними установами, науковими закладами та практиками щодо удосконалення методичної бази проведення судових експертиз з метою наближення до вимог ЄС.

Share this post