Відбулося засідання Вченої ради ОНДІСЕ

3 жовтня 2017 року відбулося планове засідання Вченої ради Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, де було прийнято ряд важливих рішень.

Згідно порядку денного Вченою радою було визначено та обговорено перспективні напрямки науково-дослідних робіт за тематичним планом НДР МЮ України.

Наступним пунктом в роботі засідання був розгляд статей, підготовлених для включення у перший випуск електронного науково-практичного видання «Вісник ОНДІСЕ», ювілейного збірника тез ХНДІСЕ до 100-річчя від дня народження М.В.Салтевського та міжвідомчого збірника «Криміналістика і судова експертиза».

Крім того, за результатом засідання Вченої ради було прийнято рішення про внесення змін до її складу.

Share this post