Топографо-геодезичні роботи при проведенні судових будівельно-технічних та земельно-технічних експертиз

На початку 2019 року в Одеському НДІСЕ проводяться судові інженерно-технічні експертизи земельного та будівельного напрямків із застосуванням новітнього геодезичного обладнання. Інститут має в своєму розпорядженні сучасний комплекс, який включає електронний тахеометр, GPS-приймач та квадрокоптер (дрон) з високоточною цифровою фотокамерою.

Дане обладнання дає можливість проведення:

– тахеометричної зйомки;

– наземно-космічної зйомки;

– аерофотозйомки;

– комбінованої зйомки.

Тахеометрична зйомка виконується за допомогою теодолітів і тахеометрів (номограмних або електронних). Особливо ефективною тахеометрична зйомка стає при використанні як основного приладу електронних тахеометрів. Це один з основних методів зйомки деталей і рельєфу місцевості, служить для отримання топографічних планів та цифрових моделей місцевості (ЦММ) масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000 при дослідженнях інженерних споруд (доріг, мостових переходів, розв’язок руху, гідромеліоративних систем і т. п.). Перевагами тахеометричної зйомки є можливість автоматизації процесу збору, реєстрації даних з подальшим широким використанням засобів автоматизації та обчислювальної техніки для обробки даних і підготовки топографічних планів, ЦММ.

Наземно-космічна зйомка – один з найперспективніших видів топографічних зйомок, заснований на використанні систем супутникової навігації «GPS» (Global Positioning System). У даній системі спеціальні штучні супутники Землі використовують як точно координовані рухомі точки відліку, положення яких визначають тривимірні координати характерних точок місцевості наземним методом за допомогою приймачів супутникової навігації «GPS». Очевидно, у найближчому майбутньому наземно-космічна зйомка витіснить багато традиційних видів наземних топографічних зйомок.

Аерофотозйомка проводиться за допомогою спеціальних високоточних фотокамер-аерофотокамерів, що встановлюються на літальних апаратах або штучних супутниках Землі. На відміну від фототеодолітної зйомки, де промінь фотографування практично горизонтальний, аерофотозйомка проводиться при практично стрімкому промені фотографування. Отримувані стереоскопічні моделі місцевості легко піддаються обробці в камеральних умовах з широким залученням засобів автоматизації та обчислювальної техніки. Аерофотозйомка дозволяє з мінімальними витратами праці в полі складати в камеральних умовах топографічні плани і ЦММ. Дана зйомка є надзвичайно ефективною та знаходить широке застосування в практиці досліджень інженерних об’єктів.

Розвиток методів електронного фотографування і автоматизованої обробки електронних фотографій призведе в майбутньому до більш широкого застосування даного сучасного виду топографічних зйомок.

Комбінована зйомка являє собою поєднання аерозйомки і одного з видів наземних топографічних зйомок. Ефективна в районах з слабовираженним рельєфом, коли ситуаційні особливості місцевості встановлюють з використанням аерофотознімків, а рельєф – за матеріалами одного з видів наземних топографічних зйомок.

Вказане обладнання застосовується при проведені будівельно-технічних, земельно-технічних досліджень та експертиз з питань землеустрою.

Застосування новітнього геодезичного обладнання забезпечує можливість проведення експертиз у найкоротші терміни на високому науково-методичному рівні.

На польовому етапі експертизи в процесі натурного огляду фахівці ОНДІСЕ проводять роботи з визначення взаємного планово-висотного розташування характерних точок місцевості, виконуваних з метою отримання цифрових моделей місцевості (ЦММ).

Самостійне проведення таких робіт здійснюється на принципах незалежності, об’єктивності та повноти досліджень, оскільки використання звітів інших сторонніх організацій, у деяких випадках викликало сумніви в об’єктивності, оскільки вказані звіти фактично складались на замовлення зацікавлених осіб.

За допомогою геодезичного обладнання вирішуються питання, пов’язані із горизонтальним та висотним зніманням в масштабах необхідних для проведення експертних досліджень з визначення фактичних метричних властивостей земельних ділянок, порушенням меж суміжного землекористування, підготовкою варіантів розподілу або порядку користування земельними ділянками, визначенням відповідності місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці правовстановлюючим документам і технічній документації тощо.

   

Share this post