Судово-економічна експертиза в світлі змін до процесуальних кодексів в рамках судової реформи України, 2017-2018

Судово-економічна експертиза

20181222 СЕЕ

Згідно проведеної судової реформи у 2017-2018 роках, внесені зміни до процесуальних кодексів України, у тому числі в частині, яка стосується діяльності судових експертів.

Відповідно до внесених змін до ГПКУ (стаття 101), ЦПКУ (стаття 106) та КАСУ (стаття 104) лабораторією економічних досліджень ОНДІСЕ проводяться експертизи на замовлення учасників справи за трьома спеціальностями: 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності», 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій», 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій», які складаються за формою та змістом висновку судово-економічної експертизи.

При наданні такого звернення до лабораторії економічних досліджень ОНДІСЕ Вам слід викласти питання у відповідності до розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5).

Для проведення судово-економічної експертизи слід надати об’єкти дослідження, які повинні бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими, а саме:

– документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості,

– вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, позовні заяви і розрахунки до них, пояснення, листи та інші, що відносяться до предмету експертизи.

Share this post