Жодна пов’язана з економічною злочинністью  судова справа (кримінальна, цивільна чи господарська), не може бути якісно розслідувана без проведення судової експертизи експертом-економістом.Така експертиза є одним із джерел доказів по справі й призначається у випадках, коли для вирішення відповідних питань по цих справах необхідні спеціальні знання.

При проведенні експертизи здійснюються дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності, що містять інформацію про обставини справи та допомагають суду досягти об’єктивності у прийнятті рішення. Результати оформлюють у вигляді висновків експертизи.

За напрямками досліджень економічна експертиза розподіляється на дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; дослідження документів про економічну діяльність підприємства та організації; дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

Об’єктами дослідження у експертизах виступають:

  • первинні документи (накладні, акти приймання-передачі, касові та банківські документи, митні декларації, інвентаризаційні описи, відомості нарахування заробітної плати тощо);
  • облікові реєстри (касові книги, картки складського обліку, реєстри податкових накладних, відомості аналітичного обліку, журнали-ордери, головні книги);
  • бухгалтерська, фінансова та податкова звітність звіти матеріально відповідальних осіб, касові звіти, звіти про використання коштів, наданих під звіт, баланси та фінансова звітність, податкові декларації та звіти).

Також, при дослідженні можуть використовуватися у якості джерел інформації інші матеріали справи:

  • акти ревізії, документальних перевірок діяльності підприємств;
  • протоколи допитів, свідчення звинувачених і свідків;
  • висновки експертів інших спеціальностей.

Оцінка висновку судово-економічної експертизи здійснюється за тими ж нормами, що й оцінка інших доказів, але вона має певну специфіку й цінність, оскільки цей доказ заснований на використанні спеціальних пізнань, якими       не володіють слідство та суд.

Щорічно експертами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проводиться на замовленя органів досудового розгляду та суду від 150 до 200 економічних експертиз.

На даний час у складі Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України сформовано окремий структурний спеціалізований підрозділ, укомплектований досвідченими атестованими фахівцями із усіх видів судово-економічних експертиз.