Судова будівельно-технічна експертиза – один з видів судово-експертних досліджень, що проводяться ОНДІСЕ

Судова будівельно-технічна експертиза є однією з багатьох інженерно-технічних експертиз, що проводяться ОНДІСЕ і здійснюється при розгляді кримінальних справ про нещасні випадки, аварії та руйнування у будівництві, при розгляді в судах загальної юрисдикції цивільних спорів щодо права власності на нерухомість чи її вартості.

Така експертиза найчастіше відіграє вирішальну роль у прийнятті рішення та є обов’язковим елементом ефективного судочинства у кримінальних, цивільних чи адміністративних справах.

Сучасна будівельно-технічна експертиза охоплює багато напрямів. Найперший – це перевірка об’єкту позову на предмет відповідності вимогам законодавства, проектно-технічній та кошторисній документації. Перевірці підлягає як сама документація, так і об’єкти будівельних робіт, їх елементи чи конструкції. У ході експертизи контролюють вартість будівельних робіт, визначають категорію складності об’єктів будівництва, технічний стан, ступінь вогнестійкості тощо.

Для прийняття найбільш об’єктивного висновку при підготовчих роботах судовий експерт досліджує правовстановлюючі документі на нерухомість, договірну документацію, документи про прийняття в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації.

З розвитком сучасних технологій та програмного забезпечення збільшуються і можливості при проведенні будівельно-технічної експертизи. Тому наразі така експертиза переживає активний розвиток та освоєння, при цьому залишається необхідною складовою при прийнятті об’єктивних та справедливих судових рішень.

Share this post