МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ

Вимірювальні лабораторії Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі ОНДІСЕ МЮУ) виконують за дорученням юридичних і фізичних осіб дослідження та судові експертизи по відповідними напрямками досліджень. Проведення експертних досліджень здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.

Керівництво інституту заявляє під свою відповідальність, що ОНДІСЕ МЮУ зобов’язується:

 • дотримуватися сталої професійної практики та підтримувати високу якість досліджень (випробувань) з метою задоволення вимог замовників;

 • забезпечити ознайомлення всього персоналу з документацією системи управління і дотримуватись у своїй діяльності встановленої політики та процедур;

 • діяти відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 і постійно поліпшувати результативність системи управління;

 • сприяти створенню робочого середовища, в якому заохочуються відкрите спілкування, творчий підхід, індивідуальна ініціатива та особисті досягнення;

 • не піддаватися будь-якому адміністративному, фінансовому або іншому тиску з боку керівництва, який міг би вплинути на технічні оцінки та результати досліджень (випробувань);

 • персоналу ОНДІСЕ МЮУ не доручати такі види діяльності, які можуть підірвати довіру замовників до незалежності результатів проведених досліджень (випробувань);

 • виключити будь-який вплив сторонніх осіб чи організацій на процес та результати досліджень (випробувань);

З метою забезпечення функціонування системи управління та виконання вимог акредитації керівництво ОНДІСЕ МЮУ докладе всіх зусиль для організаційного та фінансового забезпечення:

 • дотримання вимог міжнародних і державних технічних регламентів, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;

 • неухильного дотримання умов конфіденційності;

 • підбору, навчання, стажування, атестування, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;

 • накопичення досвіду експлуатації випробувального (дослідницького) устаткування та засобів вимірювальної техніки, своєчасного та стабільного проведення технічного огляду та планово-попереджувальних ремонтів, а також усунення причин та умов, що призвели до пошкодження такого устаткування, і ефективне здійснення заходів з їх запобігання у майбутньому;

 • всебічного аналізу невідповідної роботи з досліджень (випробувань) та ефективного і своєчасного здійснення попереджувальних та коригувальних дій;

 • ведення документації і збереження (не розголошування) інформації про результати досліджень (випробувань);

 • постійного планомірного поліпшення якості досліджень (випробувань), а також особистої відповідальності персоналу ОНДІСЕ МЮУ за якість виконаних робіт.

Директор ОНДІСЕ МЮУ                                                                        А.І. Ріпенко