Сучасний етап розвитку молодої демократичної європейскої держави, нагальне реформування державних інститутів України, постійне вдосконалення нормативної бази, невпинний розвиток наукових теорій і практик породжують необхідність постійної актуалізації фахової науково-інформаційної бази, а також підвищення її якості.

Із дня заснування та протягом більш ніж сторіччя відомими вченими та експертами ОНДІСЕ напрацьовано цілий шар корисної фахової науково-методичної літератури.

До реєстру чинних методик проведення судових експертиз внесено  низку складених науково-професійним колективом ОНДІСЕ методик, які успішно використовуються не тільки у вітчизняній практиці, але й у експертній діяльності фахівців інших країн світу.

Кваліфікація співробітників ОНДІСЕ регулярно підвищується шляхом розміщення наукових статей у фахових наукових виданнях, викладання фахових дисциплін у ВНЗ, участю у семінарах, практикумах, круглих столах, опрацювання аналітичних матеріалів, присвячених розвитку судово-експертної діяльності тощо.

Відтепер в ОНДІСЕ відтворюється власне спеціалізоване видання у вигляді науково-практичного журналу «Вісник ОНДІСЕ», яке, сподіваємося, стане майданчиком для обміну думками фахівців у різних галузях судової експертизи.

Видання «Вісник ОНДІСЕ» виходитиме 2 рази на рік.

До складу редколегії увійшли провідні українські науковці, фахівці та практики.

Видання активно співпрацюватиме із провідними ВНЗ України та інших країн, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачатиме розміщення наукових статей, ведення фахових дискусій на сторінках видання.

Опубліковані у «Віснику ОНДІСЕ» статті також можуть рекомендуватися для використання у навчальному процесі як основні та додаткові джерела при вивченні таких дисциплін, як криміналістика, кримінологія, судова експертиза, судова експертологія та ін.

 

Запрошуємо до співробітництва!

 

З повагою,

головний редактор, директор ОНДІСЕ,

старший науковий співробітник відділу проблем аграрного,

земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького

Національної академії наук Україн, кандидат юридичних наук

Артем Ріпенко