Вартість проведення судових експертиз (експертних досліджень)

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України відповідно до поставлених завдань виконує судові експертизи, призначені у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних, господарських, адміністративних справах та під час виконавчого провадження.

          Вартість експертизи (експертного дослідження) визначається із урахуванням часу, необхідного для надання об’єктивного та повного висновку з питань, які були поставленні перед експертом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів».

          Відповідно до пункту 1-2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710, вартість однієї експертогодини коригується щороку станом на 1 січня з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за відповідний період.

          Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2019 №607/5, встановлено єдину вартість однієї експертогодини у 2019 році – 157 грн. з урахуванням фактично витраченого часу на проведення судової експертизи. Тому вартість експертизи (експертного дослідження) залежить від кількості та складності питань, обсягу матеріалів тощо.

          Орієнтовно середня вартість експертиз за напрямками експертної діяльності:

комп’ютеро-технічної – 5500

почеркознавчої – 5000

технічної експертизи документів – 4500

паливно-мастильних матеріалів – 5000

будівельно-технічна – 7000

спиртовмісних речовин – 4500

судово-економічної – від 10 000 до 40 000

          Також зазначимо, що відповідно до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, термін оплати вартості проведення експертизи після складання рахунку становить не більше 45 календарних днів. У разі відсутності оплати матеріали справи (провадження) повертаються без виконання.


Назва установи:
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
П.І.Б. керівника:
Ріпенко Артем Ігорович
Адреса (юрид., факт., тел./факс):
м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, тел. 722-44-66, 722-52-59
Електронна адреса: odndise@gmail.com