Вартість проведення судових експертиз в залежності від ступеню складності

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України відповідно до поставлених завдань виконує судові експертизи, призначені у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних, господарських, адміністративних справах та під час виконавчого провадження.

Вартість експертизи (експертного дослідження) визначається із урахуванням часу, необхідного для надання об’єктивного та повного висновку по питанням, які були поставленні перед експертом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» та наказу Міністерства юстиції України “Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у … році”.

Тобто, вартість експертизи (експертного дослідження) залежить від кількості та складності питань, об’єму матеріалів тощо.

Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710, вартість однієї експертогодини коригується щороку станом на 1 січня з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за відповідний період.

Нормативна вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судових експертиз Мін’юсту в 2017 році встановлена наказом Мін’юсту від 31.01.2017  № 229/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції  01.02.2017 за № 133/30001.
З урахуванням індексу споживчих цін за 2016 рік нормативна вартість однієї експертогодини у 2017 році становить:

Експертиза

Ціна, грн. (без ПДВ);

Експертиза проста

99,00

Експертиза середньої складності

123,80

Експертиза особливої складності

148,80

Орієнтовно, середня вартість експертиз середньої складності за напрямками експертної діяльності:

судово-економічної –                                   6000

комп’ютеро-технічної –                               5500

почеркознавчої –                                          5000

технічної експертизи документів –         4500

паливно-мастильних матеріалів –          5000

будівельно-технічна –                                 5000

спиртовмісних речовин –                          4500

Також зазначаємо, що відповідно до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, строк оплати вартості проведення експертизи після складання рахунку складає не більше 45 календарних днів. В разі відсутності оплати, матеріали справи (провадження) повертаються без виконання.


Назва установи:
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
П.І.Б. керівника:
Ріпенко Артем Ігорович
Адреса (юрид., факт., тел./факс):
м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, тел. 722-44-66, 722-52-59
Електронна адреса: odndise@gmail.com