Почеркознавча експертиза

При призначенні почеркознавчої експертизи виникає ряд питань, які саме матеріали необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Перш за все, потрібно звернути увагу на те, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали досліджуваних документів.
Звісно, жодна почеркознавча експертиза не може бути здійснена лише за одним об’єктом дослідження.
Для її проведення також необхідні зразки почерку чи підпису особи, яка ідентифікується. Для проведення досліджень експерту потрібно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов’язані з їх обставинами.

До них, зокрема, належать: особова картка працівника, анкети, заяви, автобіографії, службові записки за місцем роботи, заяви, декларації в дозвільних органах, органах місцевого самоврядування, податкових інспекціях тощо. У разі неможливості пред’явити зазначені зразки (смерть виконавця, від’їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма №1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис тощо).

Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід за наявності можливості надати вільні зразки аналогічного характеру. При відібранні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.

Вільні зразки при можливості повинні відповідати об’єкту, який досліджується, за часом виконання (бажано з розривом в межах одного року), за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), бути подібними за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

Умовно-вільними зразками підпису чи почерку є зразки, виконані певною особою у зв’язку зі справою, але не для експертизи. Це можуть бути позовні заяви, протоколи, повістки, скарги, клопотання тощо.

Експериментальні зразки почерку – це такі зразки, що виконані за завданням органу чи особи, який (яка) призначив(ла) експертизу, спеціально для даної експертизи.

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються при можливості не менше ніж на 15 документах, експериментальні – у кількості не менше 5-8 аркушів.

Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10-15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.