Особливості проведення судових земельно-технічних експертиз

Одним із напрямів судово-експертної діяльності Одеського НДІСЕ Міністерства юстиції України є проведення земельно-технічних експертиз за спеціальністю 10.7 «Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками».

Лабораторія будівельних та земельних досліджень Одеського НДІСЕ МЮ України укомплектована судовими експертами, які атестовані за спеціальністю 10.7 «Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками», серед яких  сертифіковані інженер-землевпорядник, котрий проводить топографо-геодезичні роботи, та інженер-геодезист, що виконує поглиблені експертні дослідження в галузі земельно-технічної експертизи.

Питання, що вирішуються під час проведення земельно-технічних експертиз, за результатами яких судовими експертами Одеського НДІСЕ МЮ України складаються професійні висновки, згідно з чинним законодавством є одним із видів доказів та дозволяють громадянам і юридичним особам вирішити земельні або майнові спори.

Основними завданнями земельно-технічної експертизи є:

– визначення фактичного землекористування земельними ділянками, а саме фізичних характеристик земельних ділянок (конфігурації, площі, промірів тощо);

– визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок їх розташуванню у відповідній технічній документації;

– визначення відповідності фактичного землекористування в частині порушення меж та накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлювальних документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки;

– визначення можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (порядку користування);

– визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ділянок, встановлення земельного сервітуту.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

– Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка конфігурація, проміри та площа земельної ділянки, що перебуває у користуванні співвласника (співвласників) земельної ділянки?

– Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок технічній документації?

– Чи є порушення меж (або накладання) земельних ділянок відповідно до правовстановлювальних документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки?

– Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування) відповідно до часток співвласників (зазначити частки)?

– Які варіанти розподілу земельної ділянки (порядку її користування) можливі відповідно до часток співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів?

– Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на земельну ділянку?

– Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? Якщо так, то надати варіанти встановлення земельного сервітуту.

Для вирішення поставлених завдань та питань експертові надаються:

  1. оригінали або завірені якісні копії відповідної технічної документації із землеустрою;
  2. документи, які посвідчують право власності на земельну ділянку:

– правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди тощо), які розташовані на земельній ділянці;

– для вирішення питання про визначення технічної можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками й надання варіантів такого розподілу (порядку користування) надаються дані щодо користування співвласниками об’єктами нерухомого майна або їх частинами, дані щодо часток співвласників та матеріали технічної інвентаризації.

У цьому разі слід виокремлювати й відрізняти земельно-технічну експертизу, яка виконується відповідно до Закону України «Про судову експертизу» і вид господарської діяльності у сфері землеустрою, до якої згідно з Законом України «Про землеустрій» належать обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, що виконуються розробниками документації із землеустрою.