Одним із напрямів судово-експертної діяльності Одеського НДІСЕ Міністерства юстиції України є проведення оціночно-земельних експертиз за спеціальністю10.14 «Оцінка земельних ділянок».
Лабораторія будівельних та земельних досліджень ОНДІСЕ укомплектована атестованими судовими експертами та може забезпечити проведення вищезазначеного дослідження.
Оціночно-земельна експертиза – один із найбільш затребуваних видів судових інженерно-технічних експертиз, яка найчастіше пов’язана з достовірністю визначення різних видів вартості земельних ділянок.
Професійні висновки, які складаються експертами ОНДІСЕ МЮ за результатами проведення судових оціночно-земельних експертиз, відповідно до чинного законодавства є одним із видів доказів та відіграють значну роль у захисті майнових прав фізичних і юридичних осіб, а також вирішують майнові спори.

Основними завданнями оціночно-земельної експертизи є:
– експертна грошова оцінка земельних ділянок;
– експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;
– визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
– Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
– Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) земельної ділянки?
– Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
– Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Для вирішення поставлених завдань та питань експертові надаються:
– технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку із зазначенням адреси місцезнаходження ділянки, її кадастрового номера, площі, цільового призначення, плану (схеми), даних щодо зовнішніх меж земельної ділянки, а також даних щодо наявності обмежень та обтяжень на дату оцінки;
– у разі наявності на земельній ділянці поліпшень (будівель, споруд тощо) на дослідження необхідно надати правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно (будівлі, споруди тощо), матеріали технічної інвентаризації, а також іншу документацію та інформацію, необхідну для проведення оцінки;
– відповідна технічна документація з оцінки земель.