ОНДІСЕ РОЗ’ЯСНЮЄ. Коментар від експертів інституту щодо необхідності отримання експертної спеціальності 10.14 (оцінка земельних ділянок) для проведення експертизи щодо розподілу об’єктів нерухомого майна

Враховуючи звернення, що надходять до ОНДІСЕ та його фахівців, у тому числі з боку судових експертів, які не є працівниками спеціалізованих державних експертних установ, стосовно необхідності отримання експертної спеціальності 10.14 «Оцінка земельних ділянок» при виконанні експертиз та експертних досліджень з розподілу домоволодінь у зв’язку із розробкою «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном» (м. Київ, 2017р.), повідомляємо наступне.
16-17 листопада відбулося засідання секції судової будівельно- технічної та земельно-технічної експертизи НКМР, на якій вказане питання було порушено та жваво обговорювалось. Водночас, остаточного рішення членами секції та присутніми прийнято не було.
Враховуючи діючу законодавчу, нормативну та методичну базу, на погляд фахівців ОНДІСЕ, проведення будівельно-технічних експертиз з розподілу (виділу) та визначенню порядку користування нерухомим майном можливо проводити атестованим судовим експертам, що мають експертну спеціальність: 10.6 – «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій і відповідних документів».
За умови внесення змін або доповнень до нормативних та методичних документів, що регламентують порядок проведення (виконання) судових експертиз та експертних досліджень відповідного напрямку, ОНДІСЕ повідомить про це на своєму веб-сайті.

Share this post