ОНДІСЕ розпочинає проведення психологічних експертиз із застосуванням комп’ютерного поліграфа

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз розпочинає проведення психологічних експертиз із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

На підставі змін і доповнень, внесених до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Міністерства юстиції України №1350/5 від 27.07.2015), Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз розпочинає проведення психологічних експертиз із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

Потреби сьогодення в України і достатній міжнародний досвід системного використання комп’ютерного поліграфа створюють сприятливі умови для впровадження даного приладу та його результатів при розслідуванні, судовому розгляді правопорушень у сфері:

– злочинів проти життя і здоров’я особи;

– злочинів проти волі, честі та гідності особи;

– злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

– злочинів проти власності;

– злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;

– цивільного судочинства та ін.

Основою психологічних досліджень із застосуванням поліграфа є реєстрація емоційної напруги, що виникає у відповідь на прагнення приховати значущу інформацію та супроводжується змінами показників низки фізіологічних параметрів.

Відповідний аналіз та оцінка отриманих результатів (поліграм) дозволяє встановити ступінь ймовірності інформації, яка повідомляється особою, повноту надання інформації особою щодо обставин розслідуваної події. Предметом опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа можуть бути джерела отриманої інформації, уявлення опитуваної особи про певну подію тощо.

Дослідження із застосуванням поліграфа може проводитися тільки за наявності письмової згоди особи, яка проходитиме опитування.

За додатковою інформацією пропонуємо звернутися до Лабораторії криміналістичних досліджень ОНДІСЕ за телефоном (048) 722 44 66.

Share this post