ОНДІСЕ повідомляє про формування першого номеру науково-практичного видання “Вісник ОНДІСЕ” та запрошує колег до розміщення наукових статей та тез доповідей

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз є однією з найстаріших експертних установ України, заснованою у 193 році, що протягом багатьох років забезпечує органи слідства та суду високоякісними судовими експертизами майже за всіма експертними спеціальностями, а також ґрунтовними науковими розробками у відповідних сферах судово-експертної діяльності.

Повідомляємо про започаткування власного науково-практичного електронного журналу “Вісник ОНДІСЕ” та запрошуємо до розміщення наукових статей, а також тез доповідей у виданні.

Журнал покликаний висвітлювати найактуальніші та найгостріші питання проведення судових експертиз та використання результатів експертних досліджень, стати робочою площадкою для ведення активних криміналістичних та інших фахових дискусій за наступними тематичними рубриками: кримінальне право; кримінальний процес; кримінологія; судова експертиза; судова експертологія; експертна практика та ін.
Наразі формується перший випуск журналу, присвячений 26-й річниці Незалежної України.
Очікуємо на Ваші матеріали та сподіваємось на плідну співпрацію!

З повагою,
Голова редакційної колегії,
директор ОНДІСЕ,
старший науковий співробітник
відділу проблем аграрного, земельного та
екологічного права Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України,
кандидат юридичних наук
Артем Ріпенко

Share this post