ОНДІСЕ повідомляє про формування другого номеру науково-практичного видання “Вісник ОНДІСЕ” та запрошує колег до розміщення наукових статей та тез доповідей

Запрошуємо до розміщення наукових статей, а також тез доповідей у виданні.

Наукові статті та тези доповідей просимо надсилати за адресою:

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, тел. 722-44-66, 722-52-59

Електронна адреса: visnikondise@gmail.com

Відповідальний секретар: Джубран Ярослава Іванівна

Детальніше про вимоги до публікацій:

ondise.minjust.gov.ua/vimogi-do-publikacij/

Share this post