ОНДІСЕ нагадує про проведення в Одесі важливого наукового заходу — Міжнародного конгресу «Криміналістика і судова експертологія: наука, навчання, практика».

                                                                          

13-15 вересня 2018 року, за участю ОНДІСЕ відбудеться 14 Міжнародний конгрес «Криміналістика і судова експертологія: наука, навчання, практика».

Литовське криміналістичне суспільство, Міжнародний конгрес криміналістів, Університет Миколаса Ромеріса, Національний університет «Одеська юридична академія» і Одеський науково – дослідний інститут судових експертиз 13-15 вересня 2018 р. організовують
14 Міжнародний конгрес «Криміналістика і судова експертологія: наука, навчання, практика».

Конгрес буде проходити 13-15 вересня 2018 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» (вул. Фонтанська дорога, буд. 23, зал засідань Вченої ради) за такими темами:

  1. Процес глобалізації, інтернаціоналізації злочинності і потреба міжнародної гармонізації наукових досліджень у галузі криміналістики і судової експертології;
  2. Роль та місце недержавних міжнародних організацій у розвитку криміналістики і судової експертизи;
  3. Спеціальні знання як інструмент впровадження досягнень науки в процес досудового розслідування злочинів та їх судового розгляду;
  4. Криміналістична методика – традиційний шлях вдосконалення розслідування злочинів або шлях впровадження сучасних методів управління;
  5. Проблемні питання розвитку окремих напрямів у судовій експертизі;
  6. Інноваційні методи в криміналістичній та судово-експертній дидактиці.

 

Share this post