ОНДІСЕ інформує про оновлення програмного комплексу PC-Crash, PC-Rect до найновіших актуальних версій, 11.1 і 4.2

ОНДІСЕ інформує про оновлення програмного комплексу PC-Crash, PC-Rect до найновіших актуальних версій, 11.1 і 4.2 відповідно, за сприяння пані Гундули Штеффан, розробника програмного забезпечення DSD (Mrs. Gundula Steffan; Dr. Steffan Datentechnik GmbH, Доктор Штеффан Датентекник, Лінц, Австрія), та наших європейських партнерів: пана Яна Унарскі, голови департаменту аналізу дорожніх пригод Краківського інституту судових експертиз МЮ Польщі (Mr. Jan Unarski, Head of Department of Road Accident Analysis, IES, Польща), та пана Валентина Мітунявічуса, керівника експертної фірми Імпульсана (Mr. Valentinas Mitunevičius, UAB Impulsana, Литва).

Програмне забезпечення PC-Crash, PC-Rect входить до переліку належного оснащення лабораторій з аналізу ДТП відповідно до Інструкції з передової практики реконструкції ДТП Європейської мережі установ судової експертизи (Best Practice Manual for Road Accident Reconstruction, ENFSI, документ ENFSI-BPM-RAA-01).

Це сучасна платформа комп’ютерного моделювання та реконструкції обставин ДТП, яка основана на складних науково-технічних фізико-математичних алгоритмах, випробуваних на великій кількості реальних і експериментальних зіткнень, є потужним інструментом анализу параметрів механізму ДТП, зокрема траекторіі та швидкості руху транспортних засобів до і після зіткнення, інших парметрів тощо, з поданням результатів у вигляді протоколів, таблиць, графіків, схем, 2D і 3D мультімедіа візуалізацій.

Використання зазначенного програмного комплексу дозволяє забезпечити найсучасніший рівень доказовості, якості, ілюстративності досліджень обставин ДТП в рамках автотехнічних та транспортно-трасологічних експертиз, що виконуються експертами лабораторії автотехнічних досліджень ОНДІСЕ.

Share this post