Одеський НДІСЕ радий повідомити, що до складу редакційної колегії науково-практичного електронного журналу «Вісник ОНДІСЕ» приєднався Лєшик Вієчорек

Одеський НДІСЕ радий повідомити, що до складу редакційної колегії науково-практичного електронного журналу «Вісник ОНДІСЕ» приєднався Лєшик Вієчорек (Leszek Wieczorek) – (DrHb) – доктор хабілітований наук правничих (доктор юридичних наук), професор, юрист, кримінолог та педагог. Випускник Факультету педагогіки та психології (1992) і Факультету права і управління (1997 г.) в Університеті Сілезії в Катовіце. Довгостроковий співробітник Сілезького університету в Катовіце (1992-2015). На даний момент продекан в Університету Яна Кохановського Кельце (заступник Декана Відділення права, управління й адміністрування) з науки міжнародних відносин та Завідувач кафедрою кримінального права, кримінології та криміналістики в цьому ж Університеті.
Лєшик Вієчорек є автором, співавтором і редактором 24 наукових монографій, 80 статей та розділів у монографіях (у тому числі іноземних), а також науковим редактором численних видань: Головний редактор часопису “Humanistycznych Zeszytów Naukowych Prawa Człowieka (Humanistic – Scientific Fascicles. Human Rights”.
Активний учасник багатьох вітчизняних та зарубіжних наукових конференцій. Член “Польського Товариства кримінологічного імені Проф. Станіслава Батавії” “Товариства Наукового Кримінального Права”, “The American Society of Criminology (ASC)”, “Academic Council on the United Nations System (ACUNS)”.
У 2017 році Лєшик Вієчорек призначений Міністром юстиції Республіки Польщі Заступником директора Інституту судових експертиз імені Проф. Яна Сехна в Кракові.

Share this post