Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України продовжує активний розвиток міжнародного співробітництва у напрямку судово-експертної та науково-дослідної роботи.

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України продовжує активний розвиток міжнародного співробітництва у напрямку судово-експертної та науково-дослідної роботи.
Одним із заходів, запланованих в межах міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судово-експертної діяльності. Становлення – розвиток – здобутки», проведеної 15-16 червня 2018 року, стало підписання міжнародного договору між Одеським НДІСЕ, в особі директора Артема Ріпенка, та Національним центром судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова, в особі директора центру Ольги Катараги.

Директорами зазначено, що метою підписання Договору є налагодження тісних зв’язків у сфері судово-експертної діяльності, науково-дослідної роботи, підготовки (підвищення кваліфікації) експертних та наукових кадрів, підвищення ефективності протидії злочинності на підставі активного використання сучасних методів і засобів судової експертизи та для зміцнення дружніх відносин і взаємовигідного співробітництва тощо.

Крім того, Договором також передбачається проведення спільних форумів, наукових конференцій та круглих столів, курсів із засвоєння нових методів та методик судової експертизи, обмін інформацією стосовно монографій, збірників наукових праць, учбових, методичних, інформаційно-довідкових видань, програмами підготовки судових експертів по всіх видах експертних досліджень, апробація та впровадження науково-дослідних розробок в експертну практику та опублікування результатів спільних робіт.

Share this post