Одеська обласна рада внесла зміни до рішення від 21 березня 2017 року №341-VII «Про затвердже ння обласної комплексної програми «Безпечна Одещина» на 2017-2018 роки», серед яких окремим пунктом, зокрема, зазначено:

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою комплексного розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку, які сприятимуть підвищенню рівня життя та добробуту населення,Одеська обласна рада внесла зміни до рішення від 21 березня 2017 року №341-VII «Про затвердже ння обласної комплексної програми «Безпечна Одещина» на 2017-2018 роки», серед яких окремим пунктом, зокрема, зазначено:

«Прийняття правоохоронними органами та органами судової влади законних рішень стосовно правопорушників у деяких випадках безпосередньо залежить від строків та повноти проведення Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України експертних досліджень».
Значущим стало і матеріальне підкріплення у вигляді коштів, виділених Одеському НДІСЕ з обласного бюджету для проведення судових експертиз та експертних досліджень.

 

Share this post