9 грудня 2016 року ОНДІСЕ спільно з Радою адвокатів Одеської області проведено семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Одеської області на тему: «Проблемні питання, які виникають при проведенні судових експертиз»

З метою доведення можливостей науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України працівниками інституту прийнято участь у семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів Одеської області. Із привітанням учасників від організаторів виступили директор ОНДІСЕ Ріпенко А.І. та заступник голови Ради адвокатів Одеської області Костін А.Є. Із доповідями «Актуальні питання судової будівельно-технічної експертизи, земельно-технічної експертизи та судової експертизи з питань землеустрою», «Проблемні питання судово-економічної експертизи» та іншими працівниками інституту проінформовано присутніх про перелік питань, які вирішує судова експертиза та можливості  Одеського науково-дослідного інституту судових [...]

З метою поглиблення співпраці між Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України та Одеською державною академією будівництва та архітектури, 5 грудня поточного року директором ОНДІСЕ Ріпенко А.І. та ректором Академії Ковровим А.В. підписано угоду про співпрацю між установами

       Предметом договору є спільна навчальна, методична, інформаційня та науково-практична діяльність з метою розвитку співпраці в сфері обміну досвідом наукової діяльності, науковою інформацією та методичними розробками з урахуванням особливостей та обмежень, встановлених законодавством України в сфері судової експертизи.

Одеськім науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України підписано угоду про співпрацю з Національним університетом «Одеська юридична академія».

    З метою поглиблення співпраці ОНДІСЕ та Університету в сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної та іншої діяльності з урахуванням особливостей та обмежень, встановлених законодавством України в сфері судової експертизи,  1 листопада 2016 року директором ОНДІСЕ Ріпенко А.І. та ректором Національного університету «Одеська юридична академія» Завальнюком В.В. підписано угоду про співпрацю між установами.

Фондом державного майна України надано Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України сертифікат суб’єкта оціночної діяльності

Одеськім науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України отримано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: 1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі : 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них.  1.2. Оцінка машин і обладнання. 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, [...]