Наукові співробітники ОНДІСЕ взяли участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених

28 березня 2019 р. молодший науковий співробітник ВТ та ФБД ОНДІСЕ Соколовська Ірина Михайлівна взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки», що проходила в Одеському Національному Економічному Університеті.

Учасники заходу представили і обговорили більше 100 доповідей за такими ключовими темами:

1.Моніторинг якості товарів як ефективний метод захисту споживачів.

2.Інноваційний розвиток та відтворення суспільного капіталу.

3.Проблеми організаційно-економічного та правового забезпечення управління бізнес-процесами.

4.Сучасні тренди розвитку маркетингу.

5.Теоретичні та прикладні проблеми сучасних міжнародних економічних відносин.

6.Напрямки розвитку обліку, контролю, аудиту, економічного аналізу та оподаткування в умовах поглиблення інноваційно-інвестиційних процесів в Україні.

7.Фіскальна політика підтримки інноваційного вектору розвитку економіки.

8.Діяльність сучасних підків під впливом цифрових інноваційних систем.

9.Організаційно-економічне забезпечення механізму управління туристично-рекреаційними комплексами.

Експерти та наукові співробітники Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз продовжать брати участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних заходах з метою постійного та безперервного професійного зростання.

 

Share this post