Між Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України та Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз підписано договір про співробітництво

Метою договору є встановлення тривалих партнерських відносин, направлених на розвиток юридичної науки, обмін досвідом між установами, забезпечення доступу студентів, слухачів, судових експертів, науковців до останніх здобутків юридичної думки.

Договором передбачено об’єднання зусиль інститутів для здійснення спільних проектів у сфері юриспруденції: проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, співпраця в міжнародній сфері розробці та впровадження нових навчальних технологій, спільне видання монографічної, науково-методичної літератури, збірників статей, наукових та науково-інформаційних періодичних видань, організація взаємних стажувань та ін.

Share this post