Колектив Одеського НДІ судових експертиз сповіщає про вихід першого випуску науково-практичного електронного фахового журналу «Вісник ОНДІСЕ» та дякує всім тим, хто відгукнувся на наше запрошення!

До збірника увійшли матеріали, в яких висвітлені проблемні аспекти кадрового забезпечення науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, проаналізовано запропоновані проектом Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» останні зміни до Кримінального процесуального та інших процесуальних кодексів України,  розглянуті фахові питання та проблеми галузі.

Сподіваємося, що наш випуск стане ще одним кроком на шляху об’єднання спеціалістів, обміну теоретичним і практичним досвідом,  напрацюваннями фахівців різних напрямків досліджень; певною мірою задовольнить сьогоденний попит  публікаційної активності як співробітників експертних установ, так і усіх зацікавлених у питаннях судово-експертної діяльності.

Журнал у повному обсязі доступний за посиланням:

http://ondise.od.ua/vipusk-12017

Share this post