Експлуатація транспортних засобів передбачає їх фізичний знос, вихід з ладу та пов’язана з необхідністю виконання технічного обслуговування і ремонту. Проте неодноразовою причиною виходу з ладу є неправильна експлуатація транспортного засобу, його некваліфікований ремонт або використання запасних частин, які не відповідають вимогам заводу виробника, що призводить до необхідності капітального ремонту або заміни вузла цілком.

Як правило, власник транспортного засобу звертається до підприємства, яке виконувало ремонт із відповідною рекламацією.  Підприємство, що виконувало ремонт, посилається на недотримання власником правил експлуатації транспортного засобу. У такому випадку вартість відновлювального ремонту транспортного засобу стає предметом судового спору. Відповідно до чинного законодавства висновок судового експерта є одним із видів доказів та, як свідчить практика судово-експертної діяльності, може вплинути на рішення суду.

Основне питання, яке в даному випадку ставиться на вирішення експертизи — це визначення причини виходу з ладу вузла транспортного засобу.

Перелік вузлів транспортного засобу, що підлягають дослідженню:

  1. двигуни легкових та вантажних автомобілів, самохідних шасі автомобільних кранів, спеціалізованої техніки;
  2. механічні та автоматичні коробки перемикання передач (у тому числі, роботизовані), розподільчі коробки, редуктори та інші елементи трансмісії легкових та вантажних автомобілів, самохідних шасі автомобільних кранів, спеціалізованої техніки;
  3. елементи ходової частини (шарові шарніри, пружини ресори, пневматичні пружні елементи тощо) легкових та вантажних автомобілів, самохідних шасі автомобільних кранів, спеціалізованої техніки.

Розбирання та дефектування спірного вузла дозволяє встановити факт наявності несправності, однак, не причину її виникнення. У процесі дефектування найчастіше зустрічаються такі пошкодження деталей, як руйнування внаслідок втомленості металу (мал. 1), передчасне зношування робочих поверхонь (викришування, утворення піттингів (мал. 2), крихке руйнування і т. і. Зазвичай, вихід з ладу однієї деталі призводить до утворення пошкоджень на інших деталях. Наприклад, надмірний знос підшипників валу, на якому встановлені шестерні, може призвести до порушення умов контактування зубів цих шестерень, що призводить до їх пошкодження.

Таким чином, в залежності від конструкції вузла і характеру його пошкодження, окрім робіт з діагностування та дефектування вузла, періодично виникає необхідність проведення фактографічних (встановлення механізму руйнування деталі за характером руйнування деталі), металографічних (визначення структури матеріалу деталі, його термообробки

та хімічного складу), проведення дослідження паливно-мастильних матеріалів, в окремих випадках, виникає необхідність виконання аналізу деталі на міцність із використанням автоматизованих систем проектування.

Мал. 1. Руйнування колінчастого валу дизельного двигуна внаслідок багатоциклової втомленості  

Мал. 2. Утворення піттингів на робочій поверхні зубів шестерні головної передачі

Лабораторія автотехнічних, автотоварознавчих та спеціальних видів досліджень (далі ЛААСД) ОНДІСЕ укомплектована атестованими судовими експертами і співпрацює з відповідними лабораторіями та може забезпечити проведення усіх вищезазначених досліджень.

У разі потреби в спеціальних знаннях судовий експерт може залучатися поза рамками судової справи. За заявою фізичної або юридичної особи може бути проведене експертне дослідження.

Поради особі, що має на меті провести експертизу або експертне дослідження:

  1. забезпечте максимальне збереження досліджуваного транспортного засобу у разі виникнення спірної ситуації;
  1. збережіть запчастини, що залишилися після ремонту вашого транспортного засобу;
  2. зберігайте фінансові документи, що стосуються поточного ремонту та обслуговування вашого транспортного засобу (рахунки-фактури, акти виконаних робіт і т. і.)

Для отримання консультації телефонуйте до ЛААСД ОНДІСЕ за телефоном (048) 722 3596.