Дослідження спиртомістких сумішей

У відділу фізичних, хімічних та біологічних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Одеського НДІСЕ серед багатьох видів криміналістичних судових експертиз виконуються дослідження спиртомістких сумішей. Фахівці, які виконують цій вид судових експертиз отримали кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 8.7″Дослідження спиртомістких сумішей”.

При дослідженні спиртомістких сумішей експертами використовуються різноманітні методи – від класичного хімічного аналізу до використування складного та коштовного обладнання – газового хроматографу.

Аналізуючи результати висновків проведених в ОНДІСЕ експертиз по дослідженню спиртомістких сумішей можна констатувати, що існують випадки коли спиртомістки рідини, такі як етиловий спирт та горілки не відповідають вимогам ДЕРЖСТАНДАРТА України (ДСТУ) на цю продукцію: за складом, міцності та іншим фізико-хімічним показникам. Так наприклад фізико-хімічні показники перевищують допустимі норми по вмісту естерів, альдегідів, сивушних спиртів. Перевищення вмісту любих з цих речовин у складі спиртомістки рідини при використанні людиною, може привести до погіршення стану чи здоров’я взагалі

Орієнтовний перелік питань, які вирішуються при дослідженні спиртомістких сумішей:

Чи належить дана рідина до спиртомістких сумішей?

Якщо так, то який відсоток вмісту етилового спирту в ній?

Якщо належить, то до якого їх виду, та чи відповідає ця рідина вимогам ДСТУ?

Чи відповідає за своїми характеристиками спиртомістка суміш у даній пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці?

Чи відповідає рідина в пляшці державному стандарту (ДСТУ) за складом, міцності та іншим фізико-хімічним показникам?

Чи є дана рідина етиловим спиртом та чи відповідає вона вимогам ДСТУ?

              Слід мати на увазі, що трапляються дуже якісні підробки, визначити, які можливо тільки при проведенні комплексних лабораторних досліджень. Тому в разі сумніву щодо якості, придбаної горілки або коньяку, краще за все не ризикувати своїм здоров’ям, а звернутися в спеціалізовану лабораторію.

Share this post