Дактилоскопічна експертиза в Одеському НДІ судових експертиз МЮ України

Дактилоскопічна експертиза – найбільш поширений вид криміналістичної експертизи, яка вирішує питання виявлення слідів рук, встановлення осіб, що їх залишили.
У секторі трасологічних, балістичних та інших видів досліджень лабораторії криміналістичних досліджень Інституту проводиться дактилоскопічна експертиза за дорученням слідчого судді за результатами розгляду клопотання сторони кримінального провадження.
Основним завданням даної експертизи є ідентифікація особи за слідами її рук, які залишені на місці події (зображення № 1, 2).

Зображення № 1Зображення № 2

Якщо версія про особу, що залишила слід, ще не висунута, а також, якщо слідчий вважає за потрібне встановити, чи є на предметах обстановки місця події невидимі або слабовидимі сліди, перед експертом може постати питання про наявність такого роду слідів і їх придатність для ідентифікації особи (зображення № 3).

Зображення № 3. Слід нігтьової
фаланги пальця руки, виявлений на
поверхні об’єкту.

Експертиза слідів рук вирішує і ряд неідентифікаційних завдань, пов’язаних з визначенням механізму слідоутворення, особливостями будови руки, яка залишила слід, деякими іншими характеристиками слідоутворювального об’єкта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань за спеціальністю
4.6 «Дактилоскопічні дослідження»:
Чи є на наданому на дослідження об’єкті сліди рук (пальців, долонь), ступень ніг?
Якщо так, чи придатні вони для ідентифікації?
Якою рукою та якими пальцями руки залишено сліди?
Якими ділянками поверхні руки залишено сліди?
Які особливості мають руки людини, що залишила сліди (відсутність пальців, наявність шрамів тощо)?
У результаті якої дії залишено слід (захват, торкання тощо)?
Який вік, стать і зріст особи, що залишила надані на дослідження сліди?
Чи залишені сліди рук (ступень ніг), вилучені в різних місцях (на різних об’єктах), однією особою?
Чи залишені сліди рук (стоп ніг) конкретною особою, дактилокарта на ім’я якої надана для порівняльного дослідження?
Чи ідентичні відбитки рук невпізнаного трупа та відбитки в дактилокарті на ім’я конкретної особи?

Матеріали, які надаються на дослідження:
Об’єктами дослідження з метою ідентифікації особи за папілярними лініями є сліди рук (пальців, долонь) та ступень ніг (зображення № 4).

Зображення № 4. Ідентифікації особи за
папілярними лініями долонної поверхні
руки

Речові докази, на яких знайдено сліди рук, ступень ніг або припускається їх наявність, мають надсилатися експерту в якомога коротші строки.
Експертиза може бути проведена також шляхом дослідження копії сліду на слідокопіювальній плівці, прозорій липкій стрічці, масштабного фотознімка сліду або зліпка об’ємного сліду (зображення № 5, 6, 7, 8).

Зображення № 1Зображення № 2Зображення № 3Зображення № 4

Зображення 5, 6, 7, 8. Світла та темна дактилоскопічна плівка (5); прозора липка стрічка (6); фотознімок сліду руки (7); зліпок об’ємного сліду (8).
Як порівняльні зразки надаються експериментальні відбитки, відтиски нігтьових фаланг пальців або відтиски долонь, ступень ніг осіб (на бланку дактилоскопічної карти), які підлягають перевірці (зображення № 9).

Зображення № 9. Отримання відбитків
нігтьових фаланг пальців рук для порівняльного дослідження.

До кола осіб, що перевіряються, слід включати і тих, що не причетні до скоєння злочину, якщо вони могли залишити сліди на місці події, наприклад мешканців квартири, в якій скоєно крадіжку. Установлення того факту, що слід залишила саме ця особа, виключить пошук нових підозрюваних і призначення зайвих експертиз.
Якщо в процесі слідчого огляду не було встановлено, якою частиною руки залишено слід, експерту направляються експериментальні відбитки всіх трьох фаланг пальців рук, а також відбитки долонь. Коли є дані, які вказують на те, що слід залишено крайньою верхньою ділянкою нігтьової фаланги, крім відбитків нігтьових фаланг, додатково відбираються відбитки цих ділянок.
Якщо мається на увазі, що сліди рук після проведення дактилоскопічної експертизи будуть направлені на судово-медичну експертизу (для встановлення ДНК-профілю та групи крові), про це слід зазначити в документі про призначення дактилоскопічної експертизи (залучення експерта), що дасть змогу уникнути застосування методів, які виключають надалі проведення судово-медичного дослідження об’єкта.

Розглянувши особливості призначення експертиз у галузі дактилоскопічних досліджень, звернувши увагу на особливості оформлення матеріалів і постановку питань, за додатковою інформацією пропонуємо звернутися до Одеського НДІСЕ за телефоном (048) 776 11 99.

Share this post