20.12.2018 на базі НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮ України відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»)

20 грудня 2018 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»).

20.12.2018 Крайнєвські читання

З нагоди 14-ої річниці з дня заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини відомого науковця, першого директора Центру Крайнєва Петра Павловича (1952-2014 рр.), відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності».

Одеський НДІСЕ на даному міжнародному заході представляли директор Інституту, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту ім. В.М. Корецького НАН України, Ріпенко Артем Ігорович, помічник директора Сербін Євген Леонідович та судовий експерт лабораторії економічних досліджень Остапенко Дмитро Олександрович.

Захід відбувся за участю керівництва профільних департаментів Міністерства юстиції України, директорів і заступників директорів усіх науково-дослідних інститутів судових експертиз Мін’юсту, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії державного управління при Президентові України, Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Національної академії Служби безпеки України і інших науково-дослідних установ і організацій.

Під час конференції було обговорено ряд питань, а саме:

– теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності;

– наукова спадщина судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.);

– проблеми реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності;

– судова експертиза у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);

– судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок;

– економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності;

– експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційна під час вирішення питань у сфері інтелектуальної власності;

– шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності та ін.

Конференція була відкрита директором НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України Владиславом Леонідовичем Федоренком, який привітав присутніх, висловив вдячність науковцям та практичним працівникам за участь у конференції.

З вітальним словом до колег від імені колективу Одеського НДІ судових експертиз виступив директор Інституту, кандидат юридичних наук, Ріпенко Артем Ігорович, який зазначив, що судова експертиза стає дедалі важливішим інструментом під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, судового розгляду справ у рамках інших видів судочинства та становлення правосуддя в Україні загалом.

20.12.2018 Крайнєвські читання

Під час проведення заходу експерт Одеського НДІСЕ МЮ України Остапенко Д.О. представив доповідь на тему: «Актуальні питання, що ставляться перед судовим експертом у процесі розгляду спорів, повʼязаних із захистом прав на торговельну марку». У доповіді привернуто увагу до проблемних питань, повʼязаних із захистом прав на торговельну марку, у відповідних судових справах.

20.12.2018 Крайнєвські читання

За результатами конференції було видано збірник матеріалів «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності (II «Крайнєвські читання») з публікаціями учасників «Крайнєвських читань».

Share this post